Träskyddsklass NTR/M
är främst avsedd för konstruktioner i havsvatten på västkusten, men kan även användas i mark eller vatten, där särskilt stora krav ställs på beständighet och hållfasthet, till exempel för grundpålar.

Träskyddsklass NTR/A
är avsedd för virke i permanent kontakt med mark eller sötvatten, samt i konstruktioner, även ovan mark, där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera och byta ut. 

Träskyddsklass NTR/AB
är avsedd för virke som är utsatt för väder och vind eller kondens, men som inte är i kontakt med mark eller vatten och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse. 

Träskyddsklass NTR/B
är avsedd för utvändiga snickerier som fönster och dörrar. 

Träskyddsmedel som innehåller kromföreningar får i praktiken endast användas för träskyddsklasserna NTR/M och NTR/A, det vill säga virke som kräver ett särskilt gott skydd mot träförstörande organismer. 

Virke impregnerat med kreosotolja ska inte användas i bostadshus och bör inte användas i trädgårdsbygge. 

Företag som producerar impregnerat trä enligt NTR-standard står under kontroll av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. NTR-virket märks paketvis med ovanstående kvalitetsmärken. För sågat och hyvlat NTR-virke gäller även styckvis märkning med antingen NTR-märken eller motsvarande färgmärkning. Blå färgkod för NTR/M, vit färgkod för NTR/A, gul färgkod för NTR/AB och röd färgkod för NTR/B.

Trall - NTR klass AB

Dimensioner:Pris / lpm
15 x 70
15 x 95
21 x 95
28 x 95
28 x 120
34 x 95
34 x 120
34 x 145

 

7,98:-
10,50:-
9,50:-
12,00:-
15,00:-
15,54:-
22,58:-
27,35:-

Råplan - NTR klass AB

Dimensioner:Pris / lpm
21 x 45
21 x 95
21 x 120
21 x 145

 

7,35:-
11,65:-
14,60:-
17,49:-

Råplan -NTR klass AB

Dimensioner:Pris / lpm
34 x 70

 

13,44:-

Råplan - NTR klass AB

Dimensioner:Pris / lpm
45 x 45
45 x 70
45 x 95
45 x 120

 

10,16:-
15,23:-
20,05:-
24,89:-

Råplan - NTR klass A

Dimensioner:Pris / lpm
45 x 145
45 x 170
45 x 195
45 x 220

 

30,05:-
35,73:-
40,90:-
46,18:-

Trall överliggare - NTR klass AB

Överliggare

Dimensioner:Pris / lpm
40 x 120

 

38,06:-

Stolpe- NTR klass A

Stolpar

Dimensioner:Pris / lpm
70 x 70
95 x 95

 

40,69:-
74,81:-